Zyncke Lipkens

Onzichtbare mastitis eerder herkennen
Tijdens Melken voor Morgen gaat de Vlaamse dierenarts Zyncke Lipkens in op het fenomeen celgetaldifferentiatie waarbij niet alleen het aantal leukocyten per milliliter gemonsterde melk wordt gemeten, maar deze verder worden uitgesplitst naar macrofagen, neutrofielen en granulocyten. Deze uitsplitsing is een compleet nieuw kengetal voor de uiergezondheid waarmee aanzienlijk meer en vooral ook eerder informatie over het verloop van uierontsteking wordt ingewonnen.

Zyncke Lipkens
Zyncke Lipkens is dierenarts en werkzaam als relatiebeheerder zuivel en melkveehouderij bij Melkcontrolecentrum (MCC) Vlaanderen. Ze studeerde in 2014 af als dierenarts, promoveerde in 2019 bij het M-team van Universiteit Gent op het thema selectief droogzetten en infectiedynamiek in de droogstand, werkte als data-analist bij AMCRA in Brussel, het Belgische kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, als dierenarts bij de diergezondheidsdienst van Vlaanderen en sinds kort bij Melkcontrolecentrum Vlaanderen waar ze zich richt op verbetering van de dienstverlening naar de sector toe.