Mirjam Wiersma

De koe heeft altijd gelijk
Mirjam Wiersma is rundveedierenarts bij Dierenartsenpraktijk Beltrum en Cow Signals-trainer. Om Melken voor Morgen goed te beginnen, neemt ze u in vogelvlucht mee door het concept van Koesignalen. Koeien kunnen niet praten, maar geven wel degelijk signalen af. Welke signalen zijn van belang voor de uiergezondheid op een bedrijf? In deze presentatie wordt de nadruk gelegd op de preventie van uiergezondheid. Koeien geven in de stal duidelijk aan wat de risicofactoren zijn. Waarom heeft het ene bedrijf veel meer last van uierontsteking of hoge celgetallen dan een ander bedrijf? Het leuke van Koesignalen is dat het geen theoretisch en vastomlijnd verhaal is. Elk bedrijf is immers anders. Begrippen als hygiƫne, melktijden, voertijden, klauwgezondheid, strohokken, buisfilters en ook autisme komen voorbij. Door naar de koeien te kijken kunnen we voor elk bedrijf een eigen plan opstellen om de uiergezondheid te verbeteren. Het mooie is: veehouders en ook dierenartsen zijn erg eigenwijs en weten het altijd beter. Maar bij deze presentatie komen we erachter: koeien hebben altijd gelijk.

Mirjam Wiersma
In 2000 studeerde Mirjam Wiersma af aan de Universiteit Utrecht als dierenarts. In 2001 ging ze aan de gang als Diereartsenpraktijk Beltrum in de Achterhoek en daar is ze nog altijd werkzaam. Ze is geborgd rundvee-, kalver- en varkensdierenarts.